پرسشنامه تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت( شبنم لطیفی ۱۳۹۲ )بر اساس پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ ۲۰۱۲

پرسشنامه تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت( شبنم لطیفی  ۱۳۹۲)  بر اساس پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ ۲۰۱۶

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این تحقیق شامل ۳۷ سوال میباشد که سوالات در بخش اول سوالات اطلاعات اصلی جهت اثبات فرضیه ها مطرح شده اند و در بخش دوم سوالات جمعیت شناختی مطرح شده اند  . پرسشنامه این پژوهش بر اساس پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ ۲۰۱۶ طراحی گردیده و تمامی سوالات آن مبتنی بر ادبیات تحقیق و مرتبط با فرضیه های مطرح شده میباشد. که ارتباط این عوامل در جدول شماره ۳-۱ نشان داده شده است.

جدول شماره ۳-۱ : دسته بندی سوالات پرسشنامه

متغیرها شاخص ها شماره سوالات
 

کیفیت رابطه برند

عشق / علاقه

ارتباط باخود

وابستگی

صمیمت

کیفیت همکاری

تعهد شخصی

۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴

۵ ، ۶ ، ۷

۸ ، ۹ ، ۱۰

۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵

۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹

۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳

 

اسناد

 

 

اسنادهای پایداری

اسنادهای کنترل پذیری

 

۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶

۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹

 

نیات رفتاری

 

 

 

پاسخ عاطفی منفی

قصد خرید مجدد/ تبلیغات دهان به دهان

 

۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲

۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × سه =

0