پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه¬ها (میرشکار۱۳۹۴)

پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ­ها )میرشکار۱۳۹۴

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  )میرشکار و همکاران ۱۳۹۴ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  پرسشنامه در خصوص وضعیت عملکرد موجود می­باشد. در این پرسشنامه مجموعه­ای از ۲۶ گویه در قالب مقیاس لیکرت[۱] که دارای هفت گزینه “کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، نظری ندارم، تا حدودی مخالفم، مخالفم، کاملا مخالفم” می­باشد، استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × پنج =

0