پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی(سکینه کشتکار دشتکی۱۳۹۳ )

پرسشنامه بهره­ وری نیروی انسانی (سکینه کشتکار دشتکی(۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه شامل ۹ مولفه به شرح جدول زیر می­باشد:

مولفه شماره سوالات
توان ۱، ۳، ۵، ۶
شناخت شغل ۷، ۸، ۹، ۱۰
حمایت شغل ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸
انگیزش ۱۹، ۲۰، ۲۲
بازخورد عملکرد ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹
اعتبار تصمیمات ۱۱، ۲۱، ۳۰
سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی ۱۳، ۳۱، ۳۲، ۳۳
مشارکت ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸
آموزش ۲ ، ۴، ۳۹، ۴۰، ۴۱

و در مجموع شامل ۴۱ ماده می­باشد که هر ماده شامل مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می­باشد.

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 5 =

0