پرسشنامه برنامه درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور( حبيبي آذر ۱۳۹۰-۱۳۸۹)

پرسشنامه برنامه درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور( حبيبي آذر ۱۳۹۰-۱۳۸۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه و توسط حبيبي و همکاران (۱۳۹۰-۱۳۸۹) ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.براي فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم تحقيق (مهارتها، نگرشهاي ضروري و رضايت دانش آموزان )از چك ليست مشاهده ي فعاليتها با۳۱ سؤال استفاده شد، كه از شماره ي ۱ تا ۲۲ مربوط به فرضيه ي دوم تحقيق( كسب مهارتهاي ضروري )،از شماره ي ۲۳ تا ۲۶ مربوط به فرضيه ي سوم تحقيق (كسب نگرشهاي ضروري ) واز شماره ي ۲۷ تا ۳۱ مربوط به فرضيه ي چهارم تحقيق ( كسب رضايت دانش آموزان) است، كه با توجه به تعاريف عملياتي شماره هاي زير شامل فرضيه هاي دوم،سوم و چهارم تحقيق است.

جدول ۳-۲ ( مربوط به فرضيه ي ۲ تحقيق)

متغيير پژوهش شاخص شماره ي مربوط به شاخص مورد نظر در چك ليست فعاليتها
               مهارتهاي ضروري مهارت مشاهده ۱-۲-۳-۴-۵
مهارت اندازه گيري ۶-۷-۸
مهارت جمع آوري اطلاعات ۹-۱۰-۱۱
مهارت تفسير اطلاعات ۱۲-۱۳
مهارت فرضيه سازي ۱۴-۱۵
مهارت پيش بيني ۱۶-۱۷
مهارت كاربرد ابزار ۱۸-۱۹
مهارت برقراري ارتباط ۲۰-۲۱
مهارت طراحي تحقيق ۲۲

 

جدول ۳-۳ (مربوط به فرضيه ي ۳ تحقيق)

متغيير پژوهش شاخص شماره ي مربوط به شاخص مورد نظر در چك ليست فعاليتها
  كنجكاوي وپرسشگري ۲۳
نگرشهاي ضروري مسئوليت پذيري ۲۴
  تحمل نظرات مخالف ۲۵
  همكاري وپشتكار ۲۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × یک =

0