پرسشنامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس( ابوالحسنی و همکاران ۱۳۸۹)

پرسشنامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و  کارکنان از عملکرد مدارس( ابوالحسنی و همکاران ۱۳۸۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه محقق ساخته ۶۰ سوالی بسته پاسخ ، با طیف ۵ درجه ای لیکرت به صورت ؛ کاملاً موافقم ، موافقم ، کمی موافقم ، مخالفم ، کاملاً مخالفم ، به ترتیب با نمره های (۵، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ) تنظیم گردید . این پرسشنامه توسط ابوالحسنی و همکاران ۱۳۸۹ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مولفه ها تعداد سؤال شماره سوالات
شیوه مدیریت مدارس

 

۱۶ ۶۰ و۵۹ و۵۸ و۵۳  و۵۲ و۵۱ و۵۰ و۴۹ و۸ و۷ و۶ و۵ و۴ و۳ و۲ و۱
عملکرد کارکنان آموزشی

 

۱۳ ۵۷و۵۶و۵۵و۵۴و۳۳و۳۲و۳۱و۳۰و۲۹و۱۲و۱۱و۱۰و۹
عملکردتحصیلی دانش آموزان ۴ ۱۶ و۱۵و۱۴و۱۳
تأثیرمدرسه بررفتار دانش آموزان ۹ ۳۷و۳۶و۳۵و۳۴و۲۱و۲۰و۱۹و۱۸و۱۷
تسهیلات آموزشی

 

۱۸ ۴۱و۴۰و۳۹و۳۸و۲۸و۲۷و۲۶و۲۵و۲۴و۲۳و۲۲۴۸و۴۷و۴۶و۴۵و۴۴و۴۳و۴۲
       مجموع ۶۰  

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 3 =

0