پرسشنامه بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم (افراسیاب گوگ تپه و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم (افراسیاب گوگ تپه و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته : علوم تربیتی  گرایش : برنامه ریزی درسی

این پرسشنامه دارای ۴ سوال بوده و توسط افراسیاب گوگ تپه و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

ابزار شامل پس آزمون برای ارزیابی درس ادبیات فارسی پایه هفتم می باشد. این آزمون شامل سؤالات استانداردی است که براساس توانایی حل مسئله(توانایی تشخیص، توانایی طراحی مسأله، شیوه گردآوری اطلاعات،  توانایی ارائه راه حل، توانایی آزمایش راه حل ها و توانایی استنتاج) طراحی شده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + نه =

0