پرسشنامه بررسی نگرش ابتدایی دانشجویان( جودی قاسمکندی(۱۳۹۱))

پرسشنامه بررسی نگرش ابتدایی دانشجویان( جودی قاسمکندی(۱۳۹۱))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از ابزار پرسشنامه نگرش در ابتدا قبل از شروع تدریس استفاده گردید که هدف، شناسایی نگرش کلی دانشجویان نسبت به درس می‌باشد. این پرسشنامه شامل ده گویه بسته پاسخ پنج ارزشی (کاملا موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف) است. برای تهیه این گویه‌ها از پژوهش جودی قاسمکندی(۱۳۹۱) استفاده شده و  سپس با انجام تغییراتی در پژوهش حاضر استفاده گردید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − دوازده =

0