پرسشنامه بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان(خضرلو و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان (خضرلو و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته:علوم تربيتي

این پرسشنامه توسط خضرلو و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق در چهارچوب روش میدانی پرسش نامه محقق ساخته تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی می­باشد. این پرسشنامه دارای ۲۲ سئوال می باشد. سوالات پرسشنامه تهیه شده دارای مشخصه­های زیر می­باشد :

  • انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی : ۴،۷،۱۱،۱۶،۱۸
  • بهره گیری از وسایل کمک آموزشی : ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۶،۸،۱۳
  • سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی : ۹ ، ۱۰ ، ۲۱
  • تعامل با دانش آموزان با استفاده از رسا نه های الکترونیکی برای تدریس بهتر : ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲
  • سنجش میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها: گویه های ۱۴ ، ۱۵، ۳ ، ۱۷

گویه ها ۳ ، ۱۷ معکوس نمره گذاری می شوند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − 7 =

0