پرسشنامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی بر نگرش فرهنگی مخاطبان(چرخابی و همکاران ۱۳۹۱)

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی بر نگرش فرهنگی مخاطبان( چرخابی و همکاران ۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و توسط علیرضا چرخابی و همکاران ۱۳۹۱ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × یک =

0