پرسشنامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستان (میرسلیمانی ۱۳۹۲ )

پرسشنامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستان (میرسلیمانی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط میرسلیمانی و همکاران ۱۳۹۲  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش٬ پرسشنامه محقق ساز جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی و مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و همچنین ترازو و متر جهت اندازه گیری شاخص توده بدنی می باشد.

با توجه به فقدان پرسشنامه ای که بتواند ابعاد مورد نظر پیش بینی کننده های اضافه وزن وچاقی را پوشش دهد و در عین حال با جامعه مورد پژوهش همخوانی لازم را داشته باشد٬ پژوهشگر اقدام به تهیه پرسشنامه ای با اقتباس از ۳ پرسشنامه موجود نموده است. پرسشنامه های موجود شامل پرسشنامه ترجمه شده استانهوپ ۲۰۱۷ ٬ پرسشنامه استاندارد Met.hour و یک پرسشنامه محقق ساخته دیگر که برگرفته از طرح پژوهشی خانم رحیمی در سال ۱۳۸۸ در شهرستان ارومیه می باشد.

این پرسشنامه ۴۶ سوالی شامل دو بخش کلی می باشد. سوالات بخش اول در رابطه با متغیرهای زمینه ای ومداخله گر شامل مشخصات دموگرافيك كودك و والدين است.

مشخصات دموگرافيك کودک شامل سن،جنس، قد فعلی به سانتي متر، وزن فعلی به  کیلوگرم، وزن هنگام تولد ،تغذیه دوران شیرخوارگی ،سن شروع غذای کمکی، رتبه تولد،تعداد فرزندان و زندگی با خانواده مي باشد.

 مشخصات دموگرافيك والدين شامل سن، وزن ، قد، شاخص توده بدني، بیماری مادر در دوران بارداری، میزان تحصيلات، شغل ،سابقه چاقی در خانواده ومیزان درآمد ماهانه خانواده مي باشد.

بخش دوم پرسشنامه شامل ۲۵ سؤال مربوط به عادات والگوهای غذایی وفعالیتی کودک می باشد که شامل ۳ حیطه ” تغذيه، فعالیت جسمانی و خواب واستراحت  کودکان می باشد.که شامل سوالاتی در ارتباط با وعده های غذایی، مصرف میان وعده ها، میزان مصرف صبحانه، ميزان مصرف تنقلات ،میزان فعالیت بدنی، ساعات تماشای تلویزیون، کار با رایانه،الگوی استراحت وخواب مي باشد.

در خصوص بعد تغذیه ۱۲ سوال از شماره ۱ تا ۱۲ پرسیده شده است.

در مورد فعالیت فیزیکی ۷ سوال از شماره ۱۳ تا ۱۹ پرسیده شد.

در بعد خواب و استراحت ۶ سوال از شماره ۲۰ تا ۲۵ مورد سوال قرار گرفته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + پانزده =

0