پرسشنامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان (عزیزی نژاد)

پرسشنامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان (عزیزی نژاد)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای اندازه گیری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته عزیزی نژاد که  بر اساس طیف لیکرت ساخته شده است، استفاده شد که جهت اطمینان روایی و پایایی آن  دوباره محاسبه شده است( ۲۸سوال)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − چهار =

0