پرسشنامه بررسي ويژگي¬هاي توليدكنندگان، توليد و بازاريابي (پهلوانی۱۳۹۲)

پرسشنامه بررسي ويژگي¬هاي توليدكنندگان، توليد و بازاريابي (پهلوانی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و توسط عزیزالله پهلوانی۱۳۹۲   ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

در این پرسشنامه ویژگی­های تولیدکنندگان، ویژگی­های تولید، ویژگی­های بازاریابی و فروش به منظور شناسایی وضعیت موجود بازاریابی پرتقال شهرستان محمودآباد، مسیرهای فروش انتخابی و معیارهای محاسبه حاشیه بازاریابی و ضایعات و دیگر شاخص­های بازاریابی مورد بررسی قرار گرفتند. این پرسشنامه بیشتر شامل داده­های کمی تولید و فروش می­باشد که سؤالات مربوط به انجام عملیات بازاریابی، شرایط آن و موارد تعیین شده در فروش محصول در قالب جداول آمده است، کدگذاری پاسخها در سؤالات مرتبط، مشابه بوده که در تحلیل نهایی از آن استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 + 16 =

0