پرسشنامه باورهای شناخت شناسی شومر

پرسشنامه باورهای شناخت شناسی شومر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

شومر جهت اندازه­گیری باورهای شناخت­شناسی در سال ۱۹۹۰ ابزاری تهیه کرد که مشتمل بر ۶۳ گویه بود و به شیوه لایکرت در یک طیف پنج­تایی نمره­گذاری می­شد. بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره ۵ و گزینه کاملاً مخالفم نمره ۱ تعلق می­گرفت.

شومر این ۶۳ گویه را بر اساس نظریه خود در ۱۲ طبقه جای داد (جدول شماره ۳-۳) و بعد بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از چرخش واریماکس ۴ عامل اصلی را استخراج کرد که عبارت بودند از:

۱-توانایی ثابت

۲-دانش ساده

۳-یادگیری سریع

۴-دانش قطعی

در پژوهش حاضر از ترجمه پرسشنامه شومر (لطیفیان و همکاران، ۱۳۸۴، به نقل از سپهری،۱۳۸۵) استفاده خواهد شد.

جدول شماره ۳-۱: ۱۲ طبقه­ی پرسشنامه شومر

نام طبقه سوالات موجود در این طبقه
۱)یادگیری سریع ۶۰+۵۰+۳۹+۱۰+۱
۲)دانش مشخص ۶۱+۴۸+۳۴+۲۱+۱۲+۲
۳)عدم انتقاد ۴۶+۴۵+۱۳+۷+۶+۳
۴)یادگیری نحوه یادگیری ۶۲+۲۸+۲۵+۱۵+۴
۵)وابستگی به مرجع علمی ۴۰+۳۶+۲۹+۵
۶)توانایی ثابت ۵۷+۵۵+۴۷+۸
۷)اجتناب از ابهام ۴۴+۴۲+۴۱+۲۷+۹
۸)جستجوی جواب یکتا ۵۹+۵۸+۵۶+۳۳+۳۰+۲۳+۲۲+۱۹+۱۷+۱۶+۱۱
۹)اجتناب از ترکیب مسائل ۶۳+۵۴+۳۸+۳۷+۳۵+۳۱+۱۸+۱۴
۱۰)یادگیری درکوشش اول ۵۲+۲۴+۲۰
۱۱)عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش ۴۹+۴۳+۳۲+۲۶
۱۲)تلاش سخت وقت تلف کردن ۵۳+۵۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + ده =

0