پرسشنامه اميدواري ميلر(۱۹۸۸)

پرسشنامه اميدواري  ميلر(۱۹۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

براي سنجش اميدواري در پژوهش حاضرازآزمون ميلر (۱۹۸۸) استفاده شده است که نوعي ازآزمون هاي تشخيصي است اين آزمون شامل ۴۹ گزاره از حالت هاي اميدواري و درماندگي مي باشد كه ماده هاي قيد شده در آن بر مبناي تظاهرات آشكار يا نهان رفتاري در افراد اميدوار يا نا اميد انتخاب شده اند .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + سه =

0