پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه ای ون کمپن (۲۰۰۳)

پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه ای  ون کمپن (۲۰۱۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه­ی اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای به­وسیله­ی ون کمپن[۱] (۲۰۱۷) تدوین شده است. پرسشنامه­ی مذکور از ۵۷ گویه تشکیل شده است. برای پاسخ­گویی به آن، آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص ۵ درجه ­ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه­ای از نمره­ی ۱ ( کاملاً مخالفم ) تا نمره­ی ۵ ( کاملاً موافقم ) مشخص نماید. این پرسشنامه شامل ۶ خرده مقیاس است که ابعاد اضطراب کتابخانه­ای را می­سنجد. این ابعاد، راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه[۲] (۱۳ گویه )، اضطراب
عمومی کتابخانه­ای[۳] ( ۱۶ گویه )، موانع در ارتباط با کارکنان[۴] ( ۹ گویه )، درک اهمیت آگاهی از چگونگی استفاده ازکتابخانه[۵] ( ۷ گویه )، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی[۶] ( ۶ گویه ) و راحتی با فن آوری کتابخانه[۷] ( ۶ گویه ) است. سؤال­های ۱ تا ۱۳ به راحتی و اعتماد به­نفس، سؤال­های ۱۴ تا ۲۴ به اضطراب عمومی، سؤال­های ۲۵ تا ۳۱ به موانع در ارتباط با کارکنان، سؤال­های ۳۲ تا ۳۸ به درک اهمیت استفاده، سؤال­های ۳۹ تا ۴۴ به راحتی با فن آوری و سؤال­های ۴۵ تا ۴۹ به بعد راحتی با کتابخانه مربوط می­شود. برای مثال، پرسش­هایی مانند ” معمولاً می­توانم منابع اطلاعاتی مورد نیازم را در کتابخانه پیدا کنم.” یا ” می­دانم که چه منابعی در کتابخانه موجود است.”  مربوط به بعد راحتی و اعتماد به­نفس در استفاده از کتابخانه، ” محدود کردن موضوع جست­وجو کار آسانی نیست. ” یا ” هنگامی که به استفاده از کتابخانه فکر می­کنم دچار اضطراب می­شوم. ” مربوط به بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای، ” کارمندان بخش امانت بین کتابخانه­ای حاضر به ارائه خدمات هستند. ” یا ” در سؤال پرسیدن و درخواست کمک کردن از کارمندان کتابخانه، احساس راحتی نمی­کنم. ” مربوط به بعد راحتی در ارتباط با کارکنان، ” از خدماتی که به وسیله کتابخانه ارائه می­شود آگاهی دارم. ” یا ” من به چگونگی دسترسی به منابع کتابخانه­ای آگاهی دارم. ” مربوط به بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه، ” هنگام استفاده از وب سایت کتابخانه، احساس راحتی نمی­کنم. ” یا ”  نمی­دانم که چگونه می­توان به پایگاه­های اطلاعاتی کتابخانه از راه دور متصل شد. ” مربوط به بعد راحتی فن آوری مورد استفاده در کتابخانه و در نهایت سؤالاتی مانند ” کتابخانه محل مناسبی جهت مطالعه است. ” یا ” ساختمان کتابخانه گیج کننده است. ” مربوط به بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + بیست =

0