پرسشنامه استرس والدینی(ابیدین، ترجمه دادستان، ۱۳۷۷)

پرسشنامه استرس والدینی(ابیدین، ترجمه دادستان، ۱۳۷۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

اطلاعات از طریق اجرای پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی (ابیدین، ترجمه دادستان، ۱۳۷۷) جمع آوری شد. شاخص تنیدگی والدینی پرسشنامه ای مبتنی بر خود- گزارش دهی است که اهمیت تنیدگی در نظام والد ـ کودک را ارزشیابی می کند. این پرسشنامه بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدین می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی مرتبط هستند، ناشی شود. شاخص تنیدگی والدین در این پژوهش، شکل بازنگری شده شکلهای پیشین است که تصحیح آن آسانتر ومواد آن کمتر است.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × سه =

0