پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان (فرم معلم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان (فرم معلم)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه یکی از رایج ترین پرسشنامه­ها برای مشخص کردن ناراحتی­های روانی کودکان است که در سال ۱۹۶۷ توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده، و دارای دو فرم الف (فرم والدین) و فرم ب (معلمان) می­باشد. این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضد­ اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می­کند. فرم الف دارای ۳۰ پرسش و فرم ب از ۲۶ عبارت ساده تشکیل شده است. نمره برش این دو فرم به ترتیب ۱۳ و ۹ می­باشد. این پرسشنامه از یک طیف سه امتیازی تشکیل شده است که به ترتیب با کد ۰، یک و دو نمره گذاری می شوند. در صورتی که جمع نمرات فرد در این سه طیف بالاتر از نمره برش باشد، وی با اختلال رفتاری شناخته خواهد شد. در این پژوهش فرم معلمان مورد استفاده قرار گرفت.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 4 =

0