پرسشنامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه هاو وزن دهی عاملها با استفاده از روش AHP

پرسشنامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه هاو وزن دهی عاملها با استفاده از روش AHP

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

یک پرسشنامه AHP است که شامل یک جدول است ودر آن ۸ عامل  به صورت دودویی با هم مقایسه می شوند. این پرسشنامه در میان ۱۲ خبره دانشگاهی توزیع گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + 1 =

0