پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (۱۳۸۸)

پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (۱۳۸۸)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

در گردآوری داده­های مربوط به اخلاق مدیریتی از پرسشنامه­ای که توسط نژاد حسنی (۱۳۸۸) و بر اساس مؤلفه­های ابعاد صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام و عدالت طراحی شده استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه با طیف پاسخگویی لیکرت است که گزینه­های آن به ترتيب کاملا موافقم، موافقم ، نسبتا موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم می­باشد. توضيحات مربوط به سوالات پرسشنامه و اينکه هر کدام از سؤالات کدام عامل را مي سنجند در جدول ۳-۲، به صورت خلاصه آورده مي­شود.

جدول ۳-۲ پرسشنامه اخلاق مدیریتی

ردیف ابعاد  اخلاق مدیریتی گویه ها
۱ صداقت ۱-۶
۲ دوری از تبعیض ۷-۱۲
۳ اعتماد ۱۳-۱۸
۴ احترام ۱۹-۲۴
۵ عدالت ۲۵-۳۰

 ….

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 5 =

0