پرسشنامه ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان ۱۵_۶ ساله( TACQOL(parentform وگلز و همکارانش

پرسشنامه ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان ۱۵_۶ ساله (TACQOL(parentform   وگلز و همکارانش

این پرسشنامه ، در خصوص کودکان ۱۵_۶ ساله توسط وگلز و همکارانش[۱] در انجمن پیشگیری و سلامت TNO در دانشگاه هلند در سال ۱۹۹۸ تهیه شد و بطور قراردادی آن را TNO_AZL نامیدند. این پرسشنامه به سنجش کیفیت زندگی می پردازد و دارای هفت بعد (جسمانی ، فعالیت های خودکار، فعالیت های اجتماعی ، فعالیت های شناختی ، فعالیت های حرکتی ، حالات روحی مثبت و حالات روحی منفی ) می باشد.  هر بعد از هشت زیر گروه تشکیل شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + هجده =

0