پرسش‌نامه آمادگی سازمانی برای تغییر (دانهام و همكاران (۱۹۸۹))

پرسش‌نامه آمادگی سازمانی برای تغییر (دانهام و همكاران (۱۹۸۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته تربیت بدنی –  مدیریت ورزشی

برای سنجیدن آمادگی سازمانی برای تغییر از پرسش‌نامه دانهام و همكاران (۱۹۸۹) استفاده‌گردید. این پرسش‌نامه شامل ۱۸ سئوال می‌باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 − 1 =

0