مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

نام پرسشنامه : مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

هدف: ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن (حساسیت سیستم بازداری رفتاری، حساسیت سیستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی)

شیوه نمره گذاری و تفسیر

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) شامل ۲۰ پرسش خود گزارشی و دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس BIS و زیر مقیاس BAS. در قسمت زیر این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند:

  • زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازاداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.
  • زیر مقیاس BAS نیز سیزده آیتمی است، که حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را می سنجد، و خود شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:
  • سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،
  • پاسخدهی به پاداش (BAS-RR، پنج آیتم)،
  • جستجوی سرگرمی(BAS-FS، چهار آیتم).

آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملاَ موافقم تاحدی موافقم تاحدی مخالفم کاملاَ مخالفم
امتیاز ۴ ۳ ۲ ۱

در جدول زیر زیرمقیاس های این پرسشنامه و نیز شماره سوالات مربوط به هر زیر مقیاس ارائه گردیده است:

زیر مقیاس شماره سوالات
زیر مقیاس BIS ۲-۸-۱۳-۱۶-۱۹-۲۲-۲۴
زیر مقیاس BAS سائق (BAS-DR) ۳-۹-۱۲-۲۱
پاسخدهی به پاداش (BAS-RR) ۴-۷-۱۴-۱۸-۲۳
جستجوی سرگرمی (BAS-FS) ۵-۱۰-۱۵-۲۰

برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمائید. البته باید دقت نمود که گزینه های ۱،۶،۱۱،۱۷ در نمره گذاری هیچ تاثیری ندارند و صرفا جهت هماهنگی با پسایر آیتم ها به پرسشنامه اضافه شده اند.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + 15 =

0