مقياس ارزيابي تعلل ورزي نسخه دانش آموزان (ارزیابی اهمال کاری تحصیلی)( سولومون و راث بلوم ( ۱۹۸۴ ))

مقياس ارزيابي تعلل ورزي نسخه دانش آموزان(ارزیابی اهمال کاری تحصیلی)( سولومون و راث بلوم ( ۱۹۸۴ ))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين مقياس توسط سولومون و راث بلوم ( ۱۹۸۴ ) براي تعلل ورزي تحصيلي دو  مولفه را مورد بررسی قرار دادند.مولفه اول آمادگی برای امتحان که شامل ۶سوال،۱،۴،۶،۱۰،۱۲و۱۴ است.و مولفه دوم آمادگی برای تکالیف که شامل۹سوال،۲،۳،۵،۷،۸،۹،۱۱،۱۳و۱۵ است که بصورت معکوس نمره گذاری می شود. این مقیاس را دهقان(۱۳۸۷) برای اولین بار به کار برده است.

برای متغیر اهمال کاری تحصیلی از پرسشنامه سولومون و راث بلوم،که این مقیاس دارای ۱۵سوال بود که سوال۷و۸به دلیل عدم ارتباط با اهمال کاری تحصیلی در این پژوهش مورد محاسبه و ارزیابی قرار نگرفت.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + پنج =

0