مقاله بیس پایان نامه: مدیریت زنجیره ی تامین: تحقیقات تجربی پیرامون شیوه ها، زمینه ها، و عملکرد ها (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت زنجیره ی تامین: تحقیقات تجربی پیرامون شیوه ها، زمینه ها، و عملکرد ها (۲۰۱۷)

Lean supply chain management: Empirical research on practices, contexts and performance (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + ده =

0