مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , تاثیر متقابل سیستم‌های مدیریت-کنترل ریسک : مطالعات موردی از دو بانک

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , تاثیر متقابل سیستم‌های مدیریت-کنترل ریسک : مطالعات موردی از دو بانک

Risk managementcontrol

system interplay: case studies of

two banks (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − یازده =

0