مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,تاثیر فشار هزینه‌های ممیزی بر روی کیفیت ممیزی در طول مدت زمان تحریم‌ها در ایران

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,تاثیر فشار هزینه‌های ممیزی بر روی کیفیت ممیزی در طول مدت زمان تحریم‌ها در ایران

The effect of audit fees pressure

on audit quality during

the sanctions in Iran (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + یازده =

0