مقاله بیس پایان نامه: ماساژ درمانی باعث کاهش درد و اضطراب پس از جراحی قلب می شود: بررسی منظم و متاآنالیز کارآزمایی های بالینی تصادفی (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: ماساژ درمانی باعث کاهش درد و اضطراب پس از جراحی قلب می شود: بررسی منظم و متاآنالیز کارآزمایی های بالینی تصادفی (۲۰۱۶)

Massage therapy reduces pain and anxiety after cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 17 =

0