مقاله بیس پایان نامه: ایجاد همکاری در مراحل اولیه ی توسعه سیستم خدمات مبتنی بر محصول (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: ایجاد همکاری در مراحل اولیه ی توسعه سیستم خدمات مبتنی بر محصول (۲۰۱۷)

Co-creation in the early stage of product-service system development (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × دو =

0