مدلسازی روابط جریان-تراکم ترافیک: تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر

Modeling traffic’s flow-density relation: Accommodation of multiple flow regimes and traveler types (2016)

مدلسازی روابط جریان-تراکم ترافیک: تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر

– توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

تحقیق جاری با مشخص کردن و استفاده از مدل بخش بندی پنهان رفتار رانندگی فشرده و غیر رانندگی   به بررسی تاثیرات مختلف  انواع مسافران بزرگراه-جریان(روان flow) می پردازد. تصور می شود رانندگانی که در شرایط غیر فشرده هستند , با سرعت معینی رانندگی کرده و فاصله ای (بین وسایل نقلیه) را انتخاب می کنند. چندین دسته از ترکیبات راننده-وسیله در دیتاستها بر اساس پالسخای دوگانه-حلقه-آشکارساز و بررسی های سفر خانگی از هم جدا شده اند. این دسته بندی ها بر اساس نوع وسیله و جنسیت انجام شده و از آن برای تخمین سرعت و فاصله بندی استفاده شده است. مدل بخش بندی بعنوان تابع لگاریتمی تراکم , آب و هوا و نوع وسیله مشخص شده است و  برای تخمین احتمالات وضعیت فشرده استفاده شد. غیر یکنواختی مشاهده نشده بوسیله فرضیات خطای مشترک در همه مدلها لحاظ شده است.

نتایج نشان می دهند که مدلهای بخش بندی , ابزاری امیدبخش برای تحلیل داده های ترافیکی و اطلاعات مسافران , وسیله آنها , و شرایط اقلیمی شاخص در داده می باشند. با شفاف سازی فهم بیشتر در زمینه شرایط ترافیک و رفتار مسافران , پراکندگی بیشتر روابط اصلی بین جریان , سرعت و تراکم می توان به مهندسین و کارهای مدیریتی ترافیک در طراحی امکانات جاده ای کمک نمود. نهایتا آنکه چنین بهبودهایی در شبکه های سفر به بهبود کیفیت زندگی منجر می شوند.

کلیدواژگان: سویچینگ درونی , تراکم-جریان , بخش بندی نهان , مدلهای ترافیکی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × سه =

0