مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی

 

بخش اول:بانکداری الکترونیکی

۲-۱-۱) بانکداری الکترونیکی ۱۵

۲-۱-۲) انواع بانکداری الکترونیکی ۱۵

۲-۱-۳)خدمات بانکداری الکترونیکی ۱۶

۲-۱-۴) سطوح بانکداری الکترونیکی ۱۸

۲-۱-۵ )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی ۱۹

۲-۱-۶)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی ۲۲

۲-۱-۷)بانکداری الکترونیکی در ایران…….. ۲۳

بخش دوم :بانکداری موبایلی

۲-۲-۱)مقدمه ۲۵

۲-۲-۲)بانکداری موبایلی ۲۶

۲-۲-۳)استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی ۲۶

۲-۲-۴)  خدمات  ارائه شده در بانکداری موبایلی ۲۸

۲-۲-۵) فناوری موبایل ۲۹

۲-۲-۶ )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی ۳۰

۲-۲- ۶-۱) بانکداری  SMS 31

۲-۲-۶-۲) بانکداری WAP 31

۲-۲-۶-۳  ) بانکداری موبایلی PDA 32

۲-۲- ۶-۴) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM 32

۲-۲- ۶-۵ )بانکداری موبایلی با جاوا ۳۲

۲-۲- ۷) مزایای بانکداری موبایلی ۳۳

۲-۲-۸) معایب بانکداری موبایلی ۳۴

۲-۲-۹)چالش‌های بانکداری موبایلی ۳۵

۲-۲ -۱۰ ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی ۳۸

۲-۲- ۱۱ ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان ۳۹

۲-۲ -۱۲ ) تمرکز بر امنیت ۳۹

۲-۲ -۱۳ ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی ۴۰

۲-۲-  ۱۴ ) نظارت برتداوم ارائه خدمات ۴۰

۲-۲-۱۵) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی ۴۰

۲-۲-۱۶) سودمندی ادراک شده ۴۱

۲-۲-۱۷)سهولت استفاده ادراک شده ۴۱

۲-۲-۱۸) ریسک ۴۲

۲-۲-۱۹) ریسک پذیری ۴۲

۲-۲-۲۰) منابع ریسک ۴۴

۲-۲- ۲۱) ابعاد ریسک ۴۴

بخش سوم:مدل وپیشینه تحقیق

۲-۳-۱) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) 49

۲-۳-۲)پیشینه تحقیق ۵۰

 ….

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 15 =

0