عنوان مقاله بیس پایان نامه : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عوامل موثر بر آن: تجزیه و تحلیل علیت پنل منطقه ای

Foreign direct investment and its determinants: A regional panel causality analysis (2014)

عنوان مقاله بیس پایان نامه : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عوامل موثر بر آن: تجزیه و تحلیل علیت پنل منطقه ای

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + سه =

0