عنوان مقاله بیس : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فن آوری در ایران: نقش قابلیت های تکنولوژیکی شرکت های تابعه

Foreign direct investment and technology spillover in Iran: The role of technological Capabilities of subsidiaries (2015)

عنوان مقاله بیس : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فن آوری در ایران: نقش قابلیت های تکنولوژیکی شرکت های تابعه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0