عنوان مقاله بیس :بیمه درمانی حمایت از کارفرما و شکاف دستمزدی جنسیتی

Employer-sponsored health insurance and the gender wage gap (2015)

عنوان مقاله بیس :بیمه درمانی حمایت از کارفرما و شکاف دستمزدی جنسیتی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − پنج =

0