عدالت سازمانی، عدالت و انواع عدالت

متغیرها: عدالت سازمانی، عدالت و انواع عدالت

توضیحات: ۱۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

عدالت سازمانی

مقدمه

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت ابتدا توسط گرین برگ[۱] (۱۹۸۷) بکار گرفته شد. به نظر گرین برگ عدالت با ادراک و تلقی کارکنان از انصاف کاری مرتبط است. گرین این واژه را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری بکار برده است. طبقه بندی هایی که اغلب در گذشته برای عدالت مطرح می شدند در بردارنده دو بعد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بودند. در سال ۱۹۸۶ بعد سومی توسط بیس و مواگ[۲] تحت عنوان عدالت مراوده ای معرفی گردید. به طور کلی می توان گفت پس از سال ۱۹۹۰ فصل جدیدی از مطالعات در مورد عدالت سازمانی آغاز شد که نتیجه آن شناخت سه نوع عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای بود. کالکویت[۳] در سال (۲۰۱۶) عدالت مراوده ای را به دو بعد مجزا تقسیم نمود و آن دو بعد را عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی نامید (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۲: ۳۳-۳۴). تحقیقات بر روی عدالت سازمانی بعنوان ادراک افراد از رعایت انصاف در سازمان، اساسا بر دو…………..

…………..

عدالت

عدالت یا انصاف، مفهومی که در تحقیقات سازمانی بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است، پایه و اساس انواع روابط و مبادلات اقتصادی و اجتماعی است. در بحث سازمانی، ضرورت حفظ قدرت رقابت، سازمانها را وادار کرده تا وارد روابط بلندمدت شوند. رعایت انصاف و عدالت بحث مهمی در روابط بلندمدت محسوب می شود چرا که دو شریک نیازمند همکاری در برخی زمینه ها و استفاده از توانایی ها و منابع مالی یکدیگر جهت دستیابی به اهداف و منافع متقابل هستند. عدم رعایت عدالت ممکن است به این روابط آسیب زده و یا به آن خاتمه بخشد (لیو و همکاران[۴]، ۲۰۱۶: ۳۵۵).

………………………..

– عدالت سازمانی

عدالت سازمانی به تشریح ادراک افراد (یا گروه ها) از رعایت انصاف در محیط کار و واکنش های رفتاری آنها به چنین ادراکاتی می پردازد . طبق تعریف گرینبرگ (۱۹۹۱)، عدالت سازمانی به رعایت انصاف در سیستم پاداش سازمانی و اقدامات افرادی که مسئول پیاده سازی سیستم تخصیص پاداش ها هستند، اشاره دارد (دوستار و اسماعیل زاده، ۱۳۹۲: ۱۴۸).

…………..

– اصول عدالت سازماني

…………….

– انواع عدالت سازمانی

۱)عدالت توزیعی:

به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی اشاره دارد که کارکنان دریافت می کنند. این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابري آدامز ( ۱۹۶۵) دارد. این نظریه به نحوه ي پاسخدهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهاي ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمانها توجه دارد (محمود آبادی و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۴). عدالت توزيعي بيانگر ادراك فرد از ميزان رعايت عدالت در توزيع و تخصيص منابع و پاداش هاست. به بيان ديگر، به حدي كه افراد پاداش ها را با عملكرد مرتبط مي دانند، عدالت توزيعي گويند. عدالت توزيعي بر تخصيص منابع به افراد، واحدها و گروه ها تمركز دارد و اين منابع مي تواند حقوق، پاداش، تسهيلات، خدمات حمايتي و تخصيص بودجه در آنها باشد (نادری و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۸).

………….

۲) عدالت رویه اي:

……………

۳) عدالت تعاملی:

…………

۴) عدالت میان فردی:

………………

۵) عدالت اطلاعاتی:

………………

۶) عدالت احساسی:

………………

۷) عدالت زبانی:

…………

-رویکردهای عدالت توزیعی

…………

– ویژگی های عدالت رویه ای

………………

– نظریه های عدالت رویه ای

……………

– پیامدهای بی عدالتی در سازمان

…………….

منابع:

  1. ابزری، م.، رادمهر، ر.، حاتم پور آذرخورانی، ف. (۱۳۹۲). تأثیر نظام های فرعی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر استراتژی های مدیریت استعداد. ویژه نامه چالش های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت، ۱۰(۷)، ۱۰۱۳-۱۰۰۷٫
  2. احمدی، ع.ا.، فراهانی، ا.، بهمنی چوبستی، ا.، شهبازی، م. (۱۳۹۱). نقش سرماية اجتماعي بر بهبود مديريت استعدادها در سازمان تربيت بدني. مطالعات مدیریت ورزشی، (۱۳)، ۲۶۰-۲۳۷٫

…………………

…………….

 

 

قیمت ۹۰۰۰ تومان

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱]  Green berg

[۲]  Bies&Moag

[۳]  Coloquit

[۴]  Liu et al.,

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 − 3 =

0