شناسایی منسجم عابرین پیاده در تصاویر حرارتی مادون قرمز با استفاده از ویژگی هیستوگرام توزیع شکل و طبقه بندی اصلاح شده نمایش تُنُک

Robust pedestrian detection in thermal infrared imagery using a shape distribution histogram feature and modified sparse representation classification (2015)

شناسایی منسجم عابرین پیاده در تصاویر حرارتی مادون قرمز با استفاده از ویژگی هیستوگرام توزیع شکل و طبقه بندی اصلاح شده نمایش تُنُک

توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۳۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مقاله یک روش مهم و کارآمد با استفاده از هیستوگرام توزیع شکل (SDH) و طبقه بندی اصلاح یافته نمایش تُنُک (MSRC) برای شناسایی عابر پیاده در تصاویر مادون قرمز حرارتی پیشنهاد شده است. در این چارچوب آن دسته از مناطق مورد نظر که به احتمال بیشتری دارای عابر پیاده می باشد در وهله نخست بر مبنای نقشه برجسته خطوط شناسایی می شود. سپس فاصله بین نقاط تصادفی روی نقشه خطوط ریز شده اشیاء در مناطق مورد نظر برای کسب ویژگی SDH مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع SDH عبارت از یک ویژگی محکم و متمایز است که می تواند به دقت ویژگیهای مربوط به عابرین پیاده را توصیف نماید. در نهایت باید گفت که یک کلاسیفایر مستحکم MSRC که از درجه درستی بالایی نیز برخوردار است برای تشخیص عابرین پیاده حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش های لازم نیز نسبت به پایگاه داده حرارتی عابرین پیاده OSU از راه مقایسه با الگوریتم های دیگر انجام شده است. شیوه پیشنهادی حاکی از عملکرد عالی در شناسایی عابرین پیاده بوده است.

کلیدواژه ها: ویژگی هیستوگرام توزیع شکل (SDH)، طبقه بندی اصلاح یافت نمایش تنک (MSRC)، شناسایی عابرپیاده، تصویربرداری مادون قرمز حرارتی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۷۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + 3 =

0