شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI)

نام پرسشنامه: شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI)

در روانپزشکی اختلالات کارکرد جنسی[۱]، به عنوان اختلال میل، تحریک، ارگاسم و درد جنسی تعریف می شود که ناشی از عوامل چندگانه آناتومیکی، فیزیولوژیکی، طبی و روان شناختی است و می تواند سبب ناراحتی شدید فردی شده و بر کیفیت زندگی و ارتباطات بین فردی اثر بگذارد.

در ایران طبق بررسی ملی انجام شده در سال ۱۳۸۴، ۵/۳۱ درصد از زنان دارای اختلال کارکرد جنسی هستند. این میزان هرچند نسبت به برخی کشورها پایین تر است، اما گویای آن است که مشکلات جنسی به عنوان یک مشکل بهداشتی گسترده در زنان ایرانی نیز مطرح است.

با توجه به ماهیت تأثیر گذار اختلالات کارکرد جنسی زنان بر ابعاد مختلف زندگی و پیشرفت های سریع تحقیقاتی در زمینه تشخیص و درمان آن، نیاز فزاینده ای به ابزار معتبر و جامع جهت ارزیابی عملکرد جنسی زنان احساس می شود.

خوشبختانه در دهه های اخیر پرسشنامه های کوتاهی که در بردارنده حوزه های اصلی عملکرد جنسی است، برای استفاده در جمعیت های بالینی و غیر بالینی طراحی شده اند.

یکی از ابزارهای مناسب شاخص عملکرد جنسی زنان[۲] است که با ۱۹ سؤال، عملکرد جنسی زنان را در ۶ حوزه شامل:

میل[۳]

تحریک روانی[۴]

رطوبت[۵]

ارگاسم[۶]

رضایتمندی[۷]

و درد جنسی[۸] می سنجد.

شاخص عملکرد جنسی زنان مقیاسی است جهت اندازه گیری عملکرد جنسی زنان، این مقیاس توسط روزن[۹] و همکارانش (۲۰۱۶) ساخته شده و در گروهی از زنان با اختلال تحریک جنسی اعتباریابی شده است. پرسشنامه مذکور در مطالعات فراوانی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و درجه بالایی از همسانی درونی و پایایی را نشان داده است و همچنین مطالعات انجام شده تفاوت معنادار قابل ملاحظه ای بین نمرات گروه بیماران و گروه کنترل در هر ۶ حوزه را نشان داده است. با توجه به امتیازات بالا و به دلیل کوتاه بودن پرسشنامه به نظر می رسد شاخص عملکرد جنسی زنان ابزاری مناسب جهت سنجش عملکرد جنسی باشد.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

[۱] -Female Sexual Dysfunction

[۲] -Female Sexual Function Index-FSFI

[۳] -Desire

[۴] -Arousal

[۵] -Lurication

[۶]-Orgasm

[۷]-Satisfaction

[۸] -Pain

[۹] -Rosen

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 1 =

0