روش تحلیل توسعه ای AHP فازی و کاربردهایش

On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications (2018)

روش تحلیل توسعه ای AHP فازی و کاربردهایش

توضیحات: ۱۳ صفحه انگلیسی، ۱۱ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در مقاله چانگ(چانگ، کاربرد روش تحلیل توسعه ای روی AHP ، مجله پژوهش عملیاتی اروپا) ، روش تحلیل توسعه ای روی AHP فازی ارائه شده است که بردار اولویت غیز منعطفی از ماتریس مقایسه فازی بدست می آید. این نتیجه بدست می آید که روش تحلیل توسعه ای نمی تواند اوزان واقعی ماتریس مقایسه فازی را نشان دهد و منجر به برخی کاربردهای نادرست در این مطالعه می شود. در این مقاله ما با مثال هایی نشان می دهیم که بردارهای اولویت بندی توسط روش توسعه ای، نشان دهنده اهمیت مرتبط با معیار یا گزینه های تصمیم نیست و کاربردهای نادرست روش تحلیل توسعه ای به مسائل AHP فازی منجر به تصمیم گیری نادرست می شود و برخی از اطلاعات مفید همچون معیار تصمیم و ماتریس های مقایسه فازی در نظر گرفته نمی شوند. ما این مسائل را بیان می کنیم تا از هر کاربرد نادرست احتمالی در آینده احتناب شود.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۶۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + پنج =

0