دانلود پروپوزال آماده ام بی ای mba و dba: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی

دانلود پروپوزال آماده ام بی ای mba و dba: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش

در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری ام بی ای mba و dba ، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در سال هاي اخير مديريت دانش به يك موضوع مهم و حياتي تبديل شده است. بحران دانش از آن جا شروع شد که بشر به عنوان موجود اجتماعی، نیازمند شد تا دانش را بین اجزای سازنده آن مدیریت نماید.

جوامع علمي، تجاري، صنعتی و … همه بر اين باورند كه سازمان ها با قدرت دانش مي توانند برتري هاي بلند مدت خود را در عرصه هاي رقابتي حفظ كنند. مفهوم اساسی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها بر ایجاد و راه اندازی تدریجی چرخه دانش با توجه به ویژگی ها و نیازمندی های خاص هر سازمان استوار است. در این راستا ضروری ترین و اساسی ترین گام، ایجاد یک تصویر روشن و دست یافتنی از مجموعه اقدامات لازم و ضروری در زمینه مدیریت دانش و تعیین جایگاه و میزان کاربرد هر کدام از عوامل موثر و حمایتی در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش می باشد(جهانیان و بالی لاشک، ۲۱،۱۳۸۹).

بدیهی است اولین گام در جهت استقرار مدیریت دانش نیاز به شناسایی و  ایجاد مقتضیات و زیرساخت های اولیه آن است. به عبارتی دیگر الگوی ارزیابی مقتضیات، دربردارنده مجموعه ای از روش ها، معیارها و شاخص های ارزیابی مقتضیات مدیریت دانش است که به عنوان پیش نیازهای ضروری استقرار مدیریت دانش در حوزه های مختلف ایجاد می شوند(جهانیان و بالی لاشک، ۳۰،۱۳۸۹).  از آن جایی که گروه شناور های جذب اثر سطحی قصد استقرار مدیریت دانش را دارد طبیعتا لازم است پس از تعیین نقشه راه جامع استقرار، شناسایی مقتضیات و پیش نیازهای موجود سازمان، مورد توجه قرار گیرد.

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 19 =

0