تعیین نوع خطا و محل دقیق آن در سیستم توزیع دارای DG با استفاده از شبکه های عصبی NLP

 

Determining Fault’s Type and Accurate Location in Distribution Systems with DG Using MLP Neural Networks (2018)

تعیین نوع خطا و محل دقیق آن در سیستم توزیع دارای DG با استفاده از شبکه های عصبی NLP

– توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

یافتن و طراحی روشهای جدید تعیین نوع و محل دقیق خطا در سیستم تغذیه به یکی از موضوعات مهم در سالهای اخیر تبدیل شده است. تعیین محل خطا در شبکه های انتقال بخاطر امپدانس خطای کم, خیلی سخت و پیچیده نیست. این کار معمولا بوسیله رله های مسافت انجام می شود. ولی در شبکه های توزیع, بخاطر امپدانس خطا و تنوع بالای آن و سادگی دستگاه های حفاظتی, تعیین محل دقیق خطا کار خیلی پیچیده ای بشمار می رود. از سوی دیگر, نفوذ تولید توزیع به شبکه توزیع باعث تقویت لزوم طراحی سیستم های حفاظتی جدید برای این شبکه ها می شود. یکی از قابلیتهای اصلی که در بهبود اثربخشی رله های حفاظتی جدید در سیستم های توزیع موثر است, تعیین محل دقیق خطاست. در مقاله جاری, روش جدیدی برای تعیین نوع و محل دقیق خطا در سیستم های توزیع دارای تولید توزیع شده با استفاده از شبکه های عصبی MLP ارائه شده است. در روش پیشنهادی, پس از تعیین نوع خطا, با نرمال سازی جریان خطای منبع اصلی, شبکه عصبی آموزش داده شده مربوطه فعال شده و محل دقیق وقوع خطا استخراج می شود. روش ارائه شده در شبکه توزیع ساده ای پیاده سازی شد, و با DLSILENT POWER Factory 13.2  شبیه سازی و کارایی آن تست شد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی و دقت بالای روش بوده و اثبات می کند که این روش در طرح های اکتشافی مدرن سیستم های توزیع قابل استفاده می باشد.

واژگان مهم: تولید توزیع شده, سیستم توزیع, محل خطا, شبکه عصبی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 − 1 =

0