تاثیر اندرکنش سازه-خاک بر روی مقاومت لرزه ای فروریختن ساختمانهای ابر(سوپر) بلند

Influence of soilestructure interaction on seismic collapse resistance of super-tall buildings (2014)

تاثیر اندرکنش سازه-خاک بر روی مقاومت لرزه ای فروریختن ساختمانهای ابر(سوپر) بلند

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۲۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

آزمایشهای میدانی بسیاری نشان می دهد که اندرکنش خاک-سازه(SSI)  تاثیر عظیمی بر روی مختصات دینامیکی ساختمانهای اَبَربلند دارد که ممکن است منجر به پاسخهای غیرمنتظره ی سازه ای لرزه ای و/یا شکست شود. با در نظر گرفتن برج شانگهای با ارتفاع کلی ۶۳۲ متر به عنوان موضوع تحقیق، از روش زیرسازه ای برای شبیه سازی تاثیر اندرکنش خاک-سازه بر روی پاسخهای لرزه ای برج شانگهای استفاده شد. مدل المان محدود روسازه ای برج شانگهای و مدل تحلیلی ساده شده پی و خاک مجاور ایجاد شد. سپس فرایند فروریختن برج شانگهای با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه(SSI) و نیز مکانیسم نهایی فروریزش پیش بینی شد. تاثیرات  اندرکنش خاک-سازه(SSI)  بر روی ظرفیت مقاومت فروریزش و مراحل شکست مورد بحث قرار گرفت. این نتایج نشان می دهد زمانی که اندرکنش خاک-سازه در نظر گرفته می شود زمان تناوب پایه ای برج شانگهای به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و نرخ حاشیه اطمینان فروریزش  با کاهش متناظر تقاضای لرزه ای بهبود پیدا نموده است. به علاوه اندرکنش خاک-سازه بر روی مراحل شکست برج شانگهای تحت زلزله های نهایی مقداری تاثیر داشته است اما تاثیرش بر روی مدهای شکست نهایی ناچیز بوده است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۷۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − یک =

0