: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان اردبیل

دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

 کارکنان شرکت گاز استان اردبیل

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت اجرایی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

گرينبرگ[۱] در ۱۹۹۰ در تحقیقی كه وضعيت تحقيق در گذشته، حال و آينده در عدالت سازماني را مورد ارزيابي قرارداده، مطرح كرده است كه تحقيقات مربوط به عدالت سازماني ممكن است به طور بالقوه بسياري از متغيرهاي مربوط به رفتار سازماني را تبيين كنند. عدالت سازماني اصطلاحي است كه براي توصيف نقش عدالت كه به طور مستقيم با موقعيتهاي شغلي ارتباط دارد به كار مي رود (نعامي و شکرشکن   ،۱۳۸۵،۸۰).  تحقيقات نشان داده است كه فرايندهاي عدالت نقش مهمي در سازمان ايفا مي كنند و چگونگی  برخورد با افراد در سازمانها ممكن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهد (ناصري و حسين زاده،۱۳۸۶).

تحقیق حاضر رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (عملکرد وظیفه ای، رفتار شهروندی و رفتار ضد بهره ور) را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.

در این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته و اهميت و ضرورت انجام این تحقیق تشریح می شود. سپس با یک نظم سیستماتیک اهداف تحقیق(کلی و ویژه)، متغیرها و سوالات و فرضیه های تحقیق بررسی می شود. در ادامه تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی مورد بررسی واقع می شوند.

معمولاً اندازه گیری دقیق اعتماد به مدیران سخت می باشد، بطوریکه کارکنان به دنبال رفتارهای قابل مشاهده ای هستند که می تواند به عنوان شواهد غیر مستقیمی برای اندازه گیری  قابلیت اعتماد کاربرد داشته باشد. این رفتارها ممکن است بر عدالت مقامات ذیصلاح متمرکز شوند که در آن کارکنان عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی را که در سر کار تجربه شده است مورد ملاحظه قرار می دهند.

عدالت توزیعی[۲] انصاف درک شده از پیامدهای تصمیم گیری را منعکس می نماید. کارکنان عدالت توزیعی را با سوالاتی در مورد اینکه آیا پیامدهای تصمیم مثل پرداخت ها، پاداش ها، ارزیابی ها، ترفیعات و محول نمودن وظایف مطابق هنجارهای مناسب توزیع گردیده اند یا خیر. عدالت رویه ای[۳] انصاف درک شده درباره فرآیند تصمیم گیری می باشد. عدالت رویه ای زمانی ترویج پیدا می کند که مقامات ذیصلاح از قاعده و اصول فرآیند انصاف طرفداری نمایند.  عدالت مراوده ای[۴] منعکس کننده انصاف درک شده درباره رفتار و طرز عملی است که کارکنان از جانب مقامات ذیصلاح و اولیای امور با آن مواجه می شوند.  عدالت اطلاعاتی[۵] انصاف درک شده از ارتباطاتی است که مقامات ذیصلاح و اولیای امور آن را برای کارکنان فراهم می نمایند. (فیضی و همکاران، ۱۳۹۰)

تعريف ما از عملكرد شغلي سوال مهمي را ايجاد مي‌كند. از ديدگاه كاركنان چه چيز دقيقاً به معناي عملکرد مناسب است؟ به هر حال اين رفتارها به طور كلي در سه طبقه دسته‌‌بندي مي‌شوند. دو طبقه نخست عملكرد وظيفه‌اي و رفتار شهروندي است كه هر دو به طور مثبت بر سازمان تأثير مي‌گذارند. طبقه سوم رفتار ضد بهره‌وري است كه به طور منفي بر سازمان تأثير مي‌گذارد.

عملكرد وظيفه‌اي[۶] مجموعه‌اي از تعهدات مشخص است كه كارمند بايد براي دريافت حق‌الزحمه و يا تداوم استخدامش انجام دهد.  .(فیضی و همکاران، ۱۳۹۰)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]-Greenberg

[۲]– Distributive Justice      

[۳]– Procedural justice

[۴] – Interpersonal Justice

[۵] -Informational Justice

[۶] – Task Performance

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + نه =

0