: بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی

در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز

 و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  آموزش پزشکی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

با توجه به تاکید بیشتر اندیشمندان بر ضرورت تفکر انتقادی در زندگی روزمره (تقسیم بندی یونیسف) و شیوه صحیح آموزش و پرورش، حوزه علوم پزشکی نیز  از این واقعیت مستثنی نیست. این ضرورت زمانی بیشتر احساس می شود که با وجود تاکید سازمان WFME* بر موضوع اخیر، بررسی وضعیت تفکر انتقادی در حوزه علوم پزشکی و بویژه در میان دانشجویان پزشکی دارای شواهد و مدارک بسیار اندک و غیر قابل استناد برای برنامه ریزی های کاربردی است. اگرچه لزوم یاددهی و آموزش در باره تفکر انتقادی مورد بحث است، رویکرد  نوین به آموزش ایجاب میکند تا رهبران و دست اندرکاران نظام آموزشی چه در صدد ارتقاء نظام فعلی آموزش باشند و یا تدوین یک راهبرد برای آموزش تفکر انتقادی را جستجو نمایند و یا ایجاد یک نظام انگیزشی در این باره را دنبال کنند به پژوهش برای تعیین جایگاه دانشجویان در وضع موجود بپردازند. انجام چنین جستاری مستلزم شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی در دو بعد گرایشی و مهارتی در پژوهشهای علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از منابع خصلتهای (فکری و خردمندانه) بیش از مهارتها مورد توجه قرار گرفته است و برخی نظریات و مقالات  سبکهای یادگیری را از مهمترین و جامعترین عوامل مرتبط با شیوه تفکر در دانشجویان می دانند.(۷, ۲۳, ۳۰, ۳۱)

از سوی دیگر، تاثیر در موفقیت یادگیرندگان و نیز پویایی نظام آموزشی، ضرورت تربیت مدرسان کارآمد، سودمندی و جامعیت  اطلاعات  به دست آمده از این رهگذر برای بهبود سبک و آموزش دانشجویان، کمک به طراحان آموزشی و رهبران اجتماعی برای ارتقاء آموزش، یادگیری و ارائه خدمات و بالاخره فراهم کردن امکان بازنگری به محتوا و شیوه آزمونها، پیامدهایی است که از توجه به سبک های یادگیری حاصل می شود.(۱۰, ۲۳, ۲۸, ۳۱)

طبیعی است که نه تنها توجه به هریک از دو مقوله سبک های یادگیری و تفکر انتقادی در جای خود مفیداست، بررسی رابطه بین این دو، یافته مهمی است که می تواند برنامه درسی را در جنبه ها و سطوح مختلف تحت تاثیر قرار دهد و حتی شیوه تدریس* و تاکیدات استادان را بر سبکهای خاص تعیین کند. در این باره به تاثیرات متقابل مولفه های برنامه درسی در آموزش عالی  بویژه سه عنصر محتوا، روشهای آموزش و ارزشیابی  بر رشد تفکر انتقادی نیز می توان اشاره کرد.(۲۵, ۳۱, ۳۲)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + هفت =

0