بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترين اين منابع وجه نقد است كه مي تواند از كليه فعاليت هاي شركت چه عملياتي و چه غير عملياتي حاصل شود ،چگونگي بكار گرفتن وجوه داخلي تصميمي مهم در تضاد بين منافع سهامداران و مديران است ،در دوران رشد اقتصادي شركت ،همانطور كه وجه نقد افزايش مي يابد مديران تصميم ميگيرند كه آيا وجه نقد بين سهامداران توزيع شود ،صرف مخارج داخلي شود ،براي تحصيل خارجي بكار رود و يا همچنان نگهداري شود ؟

اينكه مديران منفعت طلب چگونه بين مصرف يا نگهداشت ذخاير وجه نقد يكي را انتخاب ميكنند همواره موضوعي مبهم بوده .مديران محافظه كار با حفظ نقدينگي و افزايش آن توان بازپرداخت بدهي هاي شركت را افزايش و ريسك را كاهش ميدهند اما به دليل معطل ماندن سرمايه شركت بازدهي سرمايه گذاري را كاهش ميدهند ،مديران جسور نيز باصرف وجه نقد شركت در امور مختلف از قبيل سرمايه گذاري سبب افزايش بازدهي شركت مي شوند اما ريسك شركت را بدليل امكان عدم پاسخگويي به تعهدات افزايش مي دهند .

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی، ترجمه مقالات آماده، پروپوزال با مقاله بیس آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + شانزده =

0