بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

وقتی افراد خود را بعنوان عضوی از یک گروه یا طبقه اجتماعی طبقه بندی می کنند، نوعی حس تعلق به وجود می آید. این حس تعلق نیز ممکن است به وسیله فرایندهای پویا مانند تمایل به ارتقای خود یا خود اثباتی و خود سازگاری برانگیخته شود ( تاجفل و تورنر[۱] ۲۰۱۸).

تعاریف متعددی درباره ی احساس تعلق به مدرسه عنوان شده است. جامعترین تعریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارتست از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی احساس تعلق به مدرسه به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنان با محیط مدرسه می شود تعریف می گردد (جانوز و همکاران، ۲۰۱۶، به نقل از مک نلی، نان مکر و بلوم، ۲۰۱۶). مک نلی[۲] و همکاران( ۲۰۱۶) مهمترین عناصر تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می دانند. در این رویکرد سعی  شده است به مدرسه بعنوان بخشی از جامعه نگاه شود که برای بررسی آن می بایست آن را در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد( روا، استوارت و پاترسون[۳]۲۰۱۸).

از سویی امروزه ارتباط با دیگران، یکی از مهم­ترین و در عین حال با ارزش­ترین بخش از زندگی هر یک از ما را تشکیل می­دهد. هر یک از ما چه در محیط کار و چه در محیط خانه ، با دیگران به نوعی در ارتباط هستیم. در واقع بیشترین ساعت عمر ما در ارتباط با دیگران سپری می ­شود. در نتیجه نوع این ارتباط در زندگی هر کس نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند. درمجموع دوستی های پایدار و موفق، روابط خانوادگی گرم و موفقیت­های تحصیلی و شغلی به مهارت­های ارتباطی ما بستگی دارد ( آلدن و بیلینگ[۴]، ۱۹۹۳).

ارتباط یکی از مهمترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی و منشا فرهنگ و بعنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است که اگر ویروسی شود، بی شک پایه اصلی زندگی می لغزد و رضایت آن محو می شود. در این میان ارتباط موثر با دیگران، مهارتی است که انسان را در موقعیت ممتاز و مهمتری قرار می دهد و دستیابی به موفقیت و خوشبختی را سهل تر می سازد. ارتباط موثر و مثبت رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که منجر به در نظر گرفتن دیدگاه های گوناگون، انجام به موقع کار با توجه به شرایط زمان و مکان، برنامه ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از کارهای بی فایده، رازداری و کنترل رفتار، برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع گذشته و تقویت خود پنداره و اتکای به نفس می شود       ( امیر حسینی، ۱۳۸۷).

در روانشناسی کاربردی[۵] گرایشی نو مطرح شد که از آن با عنوان روانشناسی مثبت[۶] نگر یاد شد. این گرایش به نهضتی نو در روانشناسی معروف شد که به شادی و جهت گیری شادکامی[۷] و بهباشی[۸] افراد می پردازد و در همین مدت به حیطه های کاربستی روانشناسی و از جمله به حوزه روانشناسی بالینی و مشاوره گسترش یافته است. روان درمانگران مثبت نگر علاقه مند به ایجاد و تقویت توانمندی ها، خودمختاری[۹]، تسلط محیطی[۱۰]، رشد شخصی[۱۱]، روابط با دیگران[۱۲]، هدفمندی در زندگی[۱۳]، پذیرش خود[۱۴] با هدف کنترل نقاط ضعف و اصلاح جنبه های بد زندگی اند. روان شناسان مبثت نگر برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری می دانند،  توازنی که درآن نقاط قوت و ضعف افراد با هم در نظر گرفته و درک شود. اگرچه روان شناسان مثبت نگر بررسی آسیب شناختی را دارای اهمیت می دانند،  و از پژوهش های صورت گرفته در زمینه های آسیب شناختی در کارشان سود می برند، درعین حال بررسی وتهیه اطلاعاتی درباره چیستی وچگونگی کارکرد افراد و عوامل تعدیل کننده آسیب ها در مردم هم ضروری و لازم است (خدایاری فرد، ۱۳۷۹).

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

۳–  Tajfel & Turne

۴– Mcnealy

۱– Rowe, Stewart & Patterson

 ۲– Alden & Bieling

۳– Practical psychology

۴– Positive psychology        

۵–  Hoppiness orientatio

۶– Welfare

۷– Autonomy   

۸–  Environmental mastery

۹–  Personal growth

۱۰–  Positive relations with others

۱۱– Porpose in life

۱–  Self- acceptance

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + سیزده =

0