بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها (مطالعه موردي: شرکتهاي تعاوني شهر اصفهان)

دانلود پروپوزال آماده: بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها  (مطالعه موردي: شرکتهاي تعاوني شهر اصفهان)

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه كارآفريني نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي و از مشخصه هاي يك اقتصاد سالم است (دراکر[۱]، ۱۹۹۵). كارآفريني در حال حاضر مؤثرترين روش برقراري ارتباط بين علم و بازار است (فيض بخش،۱۳۸۴). كارآفريني از كارآمدترين روشهاي تغيير عمليات و سبك مديريتي است، كه طي آن، حركت از عمليات “ديوان سالار” به نگرش، فرهنگ و مديريت كارآفرينانه تبديل مي شود. مديران كارآفرين نقش بسيار مهمي در تغيير و رشد اقتصادي دارند. حال آنكه ديوان سالارها موجب ركود اقتصادي و نزول سازماني مي شوند؛ اين موضوع واقعيتي جهاني و عام است (مقيمي، ۱۳۸۴).

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

به دليل نقش و جايگاه ويژه کارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسياري از دولتها در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تلاش مي کنند با حداکثر امکانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيشتري از جامعه را که داراي ويژگي هاي کارآفريني هستند به آموزش در جهت کارآفريني و فعاليتهاي کارآفرينانه تشويق و هدايت کنند. در شرايط کنوني اقتصاد کشورمان که با مسايل و نارسايي هاي مهمي نظير فرار مغزها، بيکاري يا کم کاري به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها و نيروي انساني متخصص، کاهش سرمايه گذاري دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادي کافي روبروست، پرورش و آموزش کارآفرينان از اهميت مضاعفي برخوردار است. از جمله اقداماتي که مديران و برنامه ريزان کارآفريني براي بالا بردن توان ريسک و در نتيجه بهبود افزايش قدرت اقتصادي افراد و جامعه بايستي انجام دهند تشويق به ورود افراد براي تشکيل شرکتهاي تعاوني بخصوص توليدي و دانش بنيان است که هم مي تواند فارغ التحصيلان دانشگاهي را براي پياده سازي و عملياتي نمودن تئوريهايي که در اذهان آنها مي گذرد کمک نمايد و هم مي تواندبه اشتغال پايدار براي نسل جوان کشور که دغدغه اصلي کنوني مملکت است سامان دهد.

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

هيوجز و مورگان در تحقيق خود تحت عنوان “تمرکز بر رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کار در مرحله رشد شرکت” انجام دادند. آنها تأثير پيشتازي، ريسک پذيري، نوآوري، استقلال و رقابت جسورانه را روي عملکرد شرکت هاي جوان با تکنولوژي بالا را در مرحله رشد شرکت مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که فقط نوآوري و پيشتازي تأثير مثبت روي عملکرد دارند در حاليکه ريسک پذيري رابطه منفي دارد. رقابت جسورانه و استقلال هم تأثيري روي عملکرد کسب و کار در مرحله رشد شرکت نداشتند (هيوز و مورگان،۲۰۱۸).

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]– Druker

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + یازده =

0