بررسي رابطه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي شخصيت دانشجويان دانشگاه اصفهان

دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه بين راهبردهاي كاريابي و تيپ هاي شخصيت دانشجويان دانشگاه اصفهان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

علوم تربيتي و روانشناسي مشاوره گرايش شغلي

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

اشتغال موجب بقاي جامعه مي‌گردد و در اعتلاي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نقش مهمي دارد(شفيع آبادي، ۱۳۷۸، درودي،۱۳۸۴). بسياري از نيازهاي انسان مثل نيازهاي جسمي، رواني واجتماعي از طريق اشتغال برآورده مي‌گردد(شفيع­آبادي،۱۳۸۷). كار و اشتغال جوهره و بر طرف كننده نيازهاي روحي و جسمي افراد جامعه است(ريحاني بزرگ، ۱۳۸۶).

اختلال در اشتغال صدمات جبران­ناپذيري بر فرد و نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد. كار عامل مؤثري در شكل گيري رفتار و تعيين كننده سلامت جامعه است. جوامعي كه با مشكل بيكاري[۱]مواجه هستند، مسائل زيادي در زمينه اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دارند. بيكاري موجب فساد وتباهي مي‌گردد به طوري كه گفته مي‌شود ريشه‌ي تمام مفاسد فردي و اجتماعي بيكاري است(شفيع آبادي، ۱۳۸۷).

بيکاري و کاريابي از دغدغه‌هاي اصلي اکثر افراد جامعه ی ما به ويژه جوانان و دانشجويان محسوب مي­شود و از مسائل مهم براي کليه افراد جامعه است. کار در زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي نقش بسيار مهمي دارد. به نظر مي­رسد که اهميت کار و کاريابي امري کاملا بديهي است به طوري که بر تمام حيطه‌هاي زندگي فرد تاثير دارد و اهميت آن بر هيچ کس پوشيده نيست و تمام افراد جامعه بر اهميت کاريابي اتفاق نظر  دارند)ناصرآرا،۱۳۷۷).

کاريابي از بزرگترين مشکلات و نگراني­ها در هر جامعه­اي به ويژه در جامعه ماست. مشکل کار و کاريابي مسئله­اي کاملا ملموس و حياتي محسوب مي­شود که از جمله نگراني و دغدغه‌هاي به روز به شمار مي­آيد به طوري که ديده مي­شود از جمله مسائل مهم براي مسئولان جامعه، خانواده­ها ، جوانان و به ويژه فارغ­التحصيلان دانشگاه است. بسياري از افراد امروزه در جستجوي کاري مناسب هستند)اردهه و اردهه،۱۳۸۴).
بيكاري پديده‌اي اجتماعي است كه در اكثر نقاط جهان مشاهده مي‌شود(اردهه، ابراهيميان، ۱۳۸۳). كشور ما نيز همچون بسياري از جوامع با مشكل بيكاري به ويژه در جوانان و فارغ التحصيلان مواجه است. به طوري كه همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولان و سياستگذاران كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال به ويژه براي جوانان بوده است(لبافي، طهماسبي گنجور، ۱۳۸۴). داشتن كار و شغل جزء حقوق اصلي هر انساني است و هر فردي به طور طبيعي حق دارد كه براي ادامه زندگي خود شغلي انتخاب نمايد (كرمي، ۱۳۷۳). اين در حالي است كه انتخاب شغل مناسب نيازمند جديت وتلاش فراوان است (ناصرآرا، ۱۳۷۷).

در كشور ما مهارت‌هاي كاريابي[۲] و راهبردهاي جستجوي شغل کمتر مورد توجه قرار گرفته و باور و نگرش اغلب افراد جامعه اين است که فرصت‌هاي شغلي در جامعه کم است. چنين باورهايي موجب شده تا جويندگان کار براي يادگيري مهارت ها و روش‌هاي کاريابي[۳]، تلاش کمتري داشته باشند و روش‌هاي منفعلي را در پيش گيرند. اين در حالي است که باورهاي شغلي بر تصميم گيري شغلي تاثير مهمي دارند و مطالعات متعددي نيز بر ارتباط معنادار بين رفتار کاريابي[۴]و يافتن شغل تاکيد دارند(حق شناس، عابدي، باغبان، سميعي، حسينيان، صالحي،۱۳۸۹).

باورهاي کاريابي[۵]توسط آگزين و فيشبين[۶](۱۹۷۵)به شکل احتمال ذهني در مورد وجود رابطه بين موضوع مورد باور فرد، برخي موضوعات، ارزش ها، مفاهيم يا اسنادها تعريف شده اند. باورهاي کاريابي داوري‌هاي ذهني فرد نسبت به خودش در ارتباط با انتخاب شغل مي باشند که بر تصميم گيري شغلي موثر هستند (آرولماني[۷]، ۲۰۱۷). اين موضوع کاملا مشخص است که حتي با ايجاد زمينه اشتغال، آگاهي از رفتارهاي کاريابي براي رقابت در بازار کار بسيار مهم است به طوري که راهبرد مورد استفاده براي يافتن شغل مي تواند بر سرعت دستيابي فرد به شغل مورد علاقه فرد تاثير بگذارد(سوکي نيک، ترجمه فرجي،۱۳۸۳).

رفتار كاريابي مجموعه فعاليت‌ها و رفتارهاي منظم، سازمان يافته و هدفدار براي شناسايي و جستجوي فرصت‌هاي شغلي است(كانفر، ونبرگ و كانترويتز[۸]،۲۰۱۶). كاريابي فرآيندي هدفدار است كه شامل جمع آوري اطلاعات درباره فرصت‌هاي شغلي احتمالي، ارزيابي و بررسي انتخاب‌هاي شغلي وانتخاب يك شغل از بين موارد پيشنهادي است(باربر،دالای، جاننتونیا  و فیلیپس[۹] ،۱۹۹۴).تحقيقات نشان مي دهند كه بسياري از رفتارها و راهبردهاي كاريابي در نتايج كاريابي موثر هستند. در اكثر مطالعات مربوط به كاريابي، روش‌هاي كاريابي، شامل استفاده از منابع معمولي شامل اين موارد مي باشند:آگهي‌هاي استخدامي روزنامه ها، ماهنامه‌هاي تجاري، اينترنت، ارسال كارنامه شغلي يا رزومه، مراجعه به نمايندگي‌هاي استخدام موقت يا دائمي و كار داوطلبانه يا كارورزي در طول تحصيل(كانفر،۲۰۱۶).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]– Unemployment

[۲]-Job search skills

[۳]-Job search methods

[۴] -Job search behavior

[۵]-Job search beliefs

[۶]-Agzen & Fishbin

[۷]-Arulmani

[۸] – Kanfer , Wenberg & Kantrowitz

[۹]-Barber ,Daly, Giannantonio &Philips

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 7 =

0