انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

متغیرها: انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

توضیحات: ۳۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی رایگان و پولی و مقاله بیس پایان نامه حقوق با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره … می باشد و در اصطلاح  به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

۱- انتقال ارادی یا اختیاری

۲-انتقال قهری یا اجباری

…………….

– انتقال ارادی

……………….

– انتقال قهری

…………….

بند دوم: انتقال اجرایی

…………….

بند سوم: معامل و متعامل

……………….

بند چهارم: سند وثيقه

……………..

بند پنجم: سند ذمه

…………….

بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و  در حکم لازم الاجراء

سند رسمي لازم الاجراء سندی است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب[۱]. اما در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر سند عادی شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود[۲].

………………..

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط

مفاهیم مرتبط به واژه هایی اشاره می کند که با موضوع مورد بحث ارتباط داشته ولیکن نه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ.

 

بند اول: حراج، مزایده

فروش مال از طریق عرضه آن به نحوی که پیشنهادکنندة بالاترین قیمت خریدار و برندة حراج باشد حراج نامیده می‌شود[۳]……………..

………………..

بند دوم: حق الاجراء

………….

بند سوم: حکم قطعی

…………..

بند چهارم: صورتجلسه

……………

بند پنجم: توقيف

بند پنجم: توقيف

…………….

بند ششم: دستور اجرا

…………..

بند هفتم: اعتراض شخص ثالث

……………

مبحث دوم: پیشینه و هدف انتقال اجرایی

……………….

گفتار اول: پیشینه انتقال اجرایی

……………..

گفتار دوم: هدف انتقال اجرایی

……………..

اقسام انتقال اجرایی

……………..

مبحث اول: انتقال اجرایی ثبتی

……………..

گفتار اول:  اسناد قابل درخواست اجراء

………………

بند اول:  اسناد منجز و معلق

……………..

بند دوم:  نظم عمومی در مقررات ثبتی

……………..

گفتار دوم: اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

………………..

بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا

……………….

بند دوم:  اجرای اسناد معاملات با وثیقه

……………….

–  نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در معاملات با وثیقه

…………………

–  منقول یا غیر منقول بودن مورد وثیقه

………………

–  مزایده معاملات با وثیقه

بر خلاف تبصره ی یک ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۵۱ که اظهار  می داشت: «حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید…» در حال حاضر به تصریح ماده ۱۲۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… مصوب۱۳۸۷، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات بیان شده در بندهای (الف) و (ب) ذیل همین ماده آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه ی کثیر الانتشار نزدیکترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد[۴]. آگهی مزایده به قدری برای قانون گذار اهمیت داشته………………

…………………

بند سوم: اجرای اسناد ذمه

……………….

–  نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در اسناد ذمه

…………..

–  مزایده اموال اسناد ذمه

……………..

منابع و مآخذ

الف) کتب

۱- اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ جدید، قم، انوار الهدی، جلد ۱،۲، ۱۴۱۸ ه.ق.

۲- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۶۸٫

۳- امامی، محمد، کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،۱۳۸۴٫

۴- انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۶، چاپ دوم، جلد دوم.

……………….

………………

……………….

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] –  ماده یک آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي، مصوب ۱۳۸۶٫

[۲] – محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار ۷۲، نشر ماجد صفحه ۳۵۸٫

[۳] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص ۲۱۲ .

[۴]– ماده ی ۱۲۲ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و…مصوب ۱۳۸۷:« آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق مي شود.

در مورد اموالي كه به كمتر از ده ميليون ريال به مزايده گذاشته مي شود، فقط آگهي الصاقي كافي است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + سیزده =

0