امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

توسعه صنايع کوچک رمز توسعه اقتصادي دهه آينده است. بررسي ها نشان داده است که صنايع کوچک از طريق چهار کانالِ کارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تاثيرگذارند. به علاوه شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به اين صنايع بيشتر شود.

هر چند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيت هاي ناشي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سياست گذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيت هاي صنايع کوچک به علت وجوداثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثرتنظيم، مؤثربودن انتخاب و اثر کنترل، اين صنايع رادر توليد اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.

در سه دهه پيش نگاه اقتصاددانان به صنايع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، نوآوري و رقابت جهاني بودولي  روند رو به افزايش تمرکز، تقريبا در هر کشور توسعه يافته اي موجب نگراني اقتصادداناني شد که خطر از دست رفتن مردم سالاري راگوشزد مي کردند. بنابراين درک اين واقعيت توسط بعضي اقتصاددانان صاحبنظر، مبني بر اينکه تحولي اساسي در فعاليتهاي اقتصادي با فاصله گرفتن از صنايع بزرگ و فعال شدن صنايع کوچک در حال وقوع است، همه توجه ها را به خود جلب کرد. بخصوص در ايالات متحده، صنايع کوچک نه تنها جايگزين صنايع بزرگ در ايجاد ۱۸ ميليون شغل جديد در دهه ۱۹۸۰ شدند بلکه گوي سبقت را در اکثر فعاليتهاي نيازمند نوآوري و رقابت هاي بين المللي از صنايع بزرگ ربودند.

در کشورهاي درحال توسعه، توسعه صنايع کوچک مي تواند به عنوان استراتژي مناسبي جهت پيشرفت باشد و از طريق رفع فقر، افزايش درآمد، ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي انساني غير ماهر، انباشت سرمايه از طريق افزايش بازدهي، بهبود بهره وري در بخش روستايي، و همچنين از طريق جلوگيري از گسترش شهر نشيني و مهاجرت هاي بي رويه، به فرآيند توسعه کشورهاي جهان سوم از ابعاد اقتصادي و اجتماعي کمک نموده و رشد اقتصادي اين کشورها را تسريع مي بخشداز اين رو  حرکت به سمت صنايع کوچک در ايران نه تنها امري بهينه و سودآور بلکه در شرايط فعلي کشورما، امري لازم و ضروري است.

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 6 =

0