استفاده از سیستم های پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت منابع انسانی

Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management (2016)

استفاده از سیستم های پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت منابع انسانی

توضیحات: ۴ صفحه انگلیسی، ۴ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

امروزه ، اهمیت و نقش منحصر به فرد منابع انسانی، اهمیت و جایگاه بیشتری از گذشته دارد، بنابراین در تفکرات سازمانی پیشرفته ، بشر منبع و دارایی اصلی و یا منبع تفسیر اصلی هر سازمان به شمار می رود. منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی هستند. یکی از نگرانی های اصلی مدیران منابع انسانی، استخدام کارکنان است. فقدان انتخاب درست از افراد انتخاب شده ، به سازمان ها به شدت آسیب می رساند. در گذشته، سازمان ها ، افراد را بر اساس علائق استخدامی آزمون می کردند و تاکید خاصی بر آزمون شخصیت، تست هوش، تست های مهارتی و غیره داشتند. ولی مساله اصلی این آزمون ، دیدگاه تعریفی از استخدام بود. همانطور که بسیاری از ویژگی ها کیفی هستند، ویژگی های انتخاب و استخدام کارکنان مورد اندازه گیری قرارنمی گیرند. با توجه به این موضوع، استفاده از رویکرد منطق فازی در مدیریت منابع انسانی جایگاه خاصی یافته است. و در محیط رقابتی امروزی ، تصمیمات با استفاده از فناوری اطلاعات گرفته می شود که اصول انکار ناپذیر سازمانی دارند و به مدیران در تصمیم گیری معنی دار کمک می کنند.

کلیدواژه ها: سیستم های پشتیبانی از تصمیم فازی، مدیریت منابع انسانی، روش تاپسیس، منطق فازی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۳۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 3 =

0