ارزش گذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

دانلود پروپوزال آماده: ارزش گذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس و معيارهاي نادرست توسعه كه فقط رشد اقتصادي آن در نظر گرفته مي شود ،بدون آنكه از مسايل زيست محيطي ناشي از آن نظير افزايش آلودگي، ايجاد ضايعات و تخريب محيط زيست سخني به بيان آورده شود، عدم محاسبه هزينه هاي زيست محيطي در قيمت تمام شده محصول كه در نهايت تفكر رايگان پنداشتن محيط زيست را بدنبال دارد و همچنين استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهاي آينده موجب گردیده مسائل زيست محيطي در سطح مجامع بين المللي مانند كنفرانس ريودوژانيرو مورد توجه متخصصان و سياستمداران قرار گیرد . در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان بحث حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار از برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مورد توجه  قرارگرفته است . بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران حفاظت محيط زيست يك وظيفه عمومي تلقي شده و فعاليتهاي اقتصادي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن همراه است ممنوع مي باشد .نگرش سيستمي به مسئله محيط زيست نيازمند به يك سيستم مديريت زيست محيطي مي باشد و لازم است به صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي مديريتي از جمله سيستمهاي كيفيت، مالي و درآمد، ايمني و بهداشت و همچنين سيستمهاي انگيزشي كاركنان به مرحله اجرا درآيد . اما براي ايجاد يك سيستم مديريت زيست محيطي به يك الگو يا مدل براي اجراي صحيح آن نیازاست. استانداردهاي سري ايزو ۱۴۰۰۰ براي دست يابي به اين منظور و ارائه يك مدل يا الگوي مناسب در سال ۱۹۹۶ توسط كميته فني ۲۰۷ سازمان بين المللي استاندار سازي[۱]  به تصويب رسيد (ریاضی وهمکاران ،۱۳۷۸).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده روانشناسی، کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

 

[۱]ISO  TC  ۲۰۷

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − 5 =

0